Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to modní návrhář??

19. 5. 2007

Kdo to je a co dělá? Módní návrhář samostatně vykonává práce v oblasti navrhování a tvorby oděvních modelů.

Co je náplní jeho práce? Ovládá kresbu plastické anatomie lidského těla v realistické a stylizované (módní) variantě, pohotovou, rychlou lineární kresbu základních a složitějších střihových variant oděvů na módní figuře, navrhuje a tvoří oděvní modely a scénické kostýmy z různých estetických, funkčních, materiálových, výrobních a ekonomických hledisek. Konstruuje základní střihy a jejich modelovou úpravu podle předem zvoleného oděvního materiálu a nákresu oděvu, odstraňuje chyby na oděvu vzniklé nesprávnou konstrukci, zpracováním nebo netypickou postavou, obsluhuje základné a speciální šicí stroje a základní žehlířskou techniku. Sestavuje kalkulaci nákladů na nové výrobky a zhotovuje k nim technickou dokumentaci.

V jakém pracuje prostředí? Módní návrhář pracuje zpravidla v interiéru, v dílně, může se uplatnit v různých činnostech oděvní výroby průmyslového i řemeslného charakteru, může vykonávat činnosti středních výtvarně-technických pracovníků v oblasti navrhování, modelování a tvorby oděvních modelů v oděvním průmyslu, oděvních firmách, ve výzkumných a vývojových institucích v oblasti kultury odívání, v scénickém kostýmovém výtvarnictví divadel, filmu, televize, ve výtvarných aranžérských a propagačních dílnách.

Jaký by měl být a co by měl znát? Kvalifikací pro módního návrháře jsou středoškolské studijní obory oděvního směru a umělecko-výtvarné studijní obory zaměřené na oděvní návrhářství. Módní návrhář ovládá historické zákonitosti estetiky, užitého výtvarnictví, zvláště dějin oděvního výtvarnictví, má vlastní výtvarný názor, výtvarné myšlení pro konkrétní práci, dokáže přenést výtvarný návrh na konstrukci střihu. Umí obsluhovat PC a ovládá základy počítačové grafiky. Ovládá technickou přípravu výroby v oděvním podniku, adekvátně s průmyslovou a řemeslnou oděvní technologií umí uplatnit modelové úpravy oděvů včetně scénických kostýmů. Fantazie, tvořivost, představivost, přesnost, samostatné myšlení, pohotové rozhodování, individuální iniciativa na pracovišti, kde buď pracuje ve skupině nebo sám řeší žádoucí úlohy, pružná aplikace vědomostí a zručností v modelářsko-návrhářských pracích - to jsou základní předpoklady pro úspěšné uplatnění v povolání módního návrháře.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář